Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
125 45,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
53 19,4%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
44 16,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
43 15,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
41 15,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
39 14,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
37 13,6%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
36 13,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
33 12,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
30 11,0%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
29 10,6%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
29 10,6%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
29 10,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
28 10,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
27 9,9%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
21 7,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
19 6,9%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
18 6,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
17 6,2%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
16 5,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
14 5,1%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
13 4,7%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
11 4,0%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
11 4,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
9 3,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
7 2,5%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
5 1,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 1,1%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 0,3%