Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
23 37,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
17 27,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
13 21,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
10 16,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
7 11,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
4 6,5%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
3 4,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 4,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 3,2%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 1,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 1,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
62 73,8%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
26 30,9%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
9 10,7%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
8 9,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 3,5%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
1 1,1%