Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
140 59,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
57 24,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
36 15,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
36 15,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
32 13,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
28 11,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
24 10,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
24 10,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
18 7,6%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
17 7,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
17 7,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
16 6,7%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
16 6,7%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
15 6,3%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
15 6,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
15 6,3%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
12 5,0%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
11 4,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
10 4,2%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
7 2,9%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
6 2,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
5 2,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
5 2,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 1,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
3 1,2%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 0,8%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
2 0,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1 50,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 50,0%