Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
56 42,7%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
56 42,7%

CPV: 24   Produkty chemiczne
43 32,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
28 21,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
25 19,0%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
23 17,5%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
17 12,9%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
14 10,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
12 9,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
11 8,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
7 5,3%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
7 5,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
7 5,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
7 5,3%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
5 3,8%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
4 3,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4 3,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 2,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 2,2%

CPV: 76   Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
2 1,5%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
1 0,7%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 0,7%