Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
82 66,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
18 14,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
15 12,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
12 9,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
12 9,6%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
9 7,2%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
9 7,2%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
7 5,6%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
7 5,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
6 4,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
6 4,8%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
5 4,0%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
4 3,2%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
4 3,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 2,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
3 2,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 2,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 1,6%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 1,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
2 1,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 0,8%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 0,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 0,8%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
1 0,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy