Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
91 53,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
35 20,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
29 17,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
29 17,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
25 14,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
24 14,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
23 13,6%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
19 11,2%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
18 10,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
17 10,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
12 7,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
11 6,5%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
11 6,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
10 5,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
10 5,9%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
10 5,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
9 5,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
9 5,3%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
7 4,1%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
7 4,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
7 4,1%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
7 4,1%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
5 2,9%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
2 1,1%

CPV: 24   Produkty chemiczne
1 0,5%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
1 0,5%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
1 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy