Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
100 46,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
71 32,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
59 27,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
36 16,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
35 16,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
32 14,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
28 12,9%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
21 9,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
20 9,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
18 8,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
17 7,8%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
14 6,4%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
13 6,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
11 5,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
11 5,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
7 3,2%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
7 3,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
6 2,7%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
5 2,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
5 2,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
4 1,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 1,3%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
2 0,9%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
2 0,9%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
2 0,9%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy