Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
266 84,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
66 21,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
31 9,9%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
28 8,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
25 7,9%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
21 6,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
18 5,7%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
17 5,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
16 5,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
14 4,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
12 3,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
12 3,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
12 3,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
10 3,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
10 3,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
9 2,8%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
9 2,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
9 2,8%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
4 1,2%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
4 1,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
2 0,6%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 0,6%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 0,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
1 0,3%