Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
253 68,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
153 41,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
84 22,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
82 22,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
61 16,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
56 15,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
55 14,7%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
49 13,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48 12,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
30 8,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
28 7,5%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
27 7,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
25 6,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
23 6,1%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
20 5,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
19 5,1%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
17 4,5%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
17 4,5%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
12 3,2%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
10 2,6%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
9 2,4%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
9 2,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
8 2,1%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
6 1,6%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
4 1,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4 1,0%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
3 0,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 0,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 0,5%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 0,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy