Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
148 51,2%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
102 35,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
90 31,1%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
81 28,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
58 20,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
48 16,6%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
45 15,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
39 13,4%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
21 7,2%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
20 6,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
19 6,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
18 6,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
17 5,8%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
17 5,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
15 5,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
14 4,8%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
14 4,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
13 4,4%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
12 4,1%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
9 3,1%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
8 2,7%

CPV: 24   Produkty chemiczne
6 2,0%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
5 1,7%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
4 1,3%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
4 1,3%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
3 1,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 0,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 0,6%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
1 0,3%