Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
23 65,7%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
9 25,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
6 17,1%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
4 11,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4 11,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
4 11,4%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
4 11,4%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
4 11,4%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
3 8,5%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
3 8,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
2 5,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 5,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2 5,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 2,8%