Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2 50,0%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 25,0%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
1 25,0%