Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
79 49,6%

CPV: 45   Roboty budowlane
49 30,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
39 24,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
26 16,3%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
13 8,1%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
12 7,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
10 6,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
9 5,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
9 5,6%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
7 4,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
5 3,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
5 3,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
5 3,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
5 3,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
4 2,5%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
3 1,8%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2 1,2%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
2 1,2%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 1,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 0,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
6 100,0%