Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
41 28,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
41 28,8%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
22 15,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
20 14,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
19 13,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
19 13,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
19 13,3%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
19 13,3%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
19 13,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
18 12,6%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
14 9,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
13 9,1%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
12 8,4%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
11 7,7%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
7 4,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4 2,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
4 2,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 2,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 2,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
3 2,1%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
2 1,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,7%