Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
67 64,4%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
57 54,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
56 53,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
48 46,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
41 39,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
33 31,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
32 30,7%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
30 28,8%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
29 27,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
25 24,0%

CPV: 24   Produkty chemiczne
25 24,0%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
21 20,1%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
20 19,2%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
19 18,2%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
17 16,3%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
13 12,5%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
13 12,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
12 11,5%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
9 8,6%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
8 7,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
8 7,6%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
5 4,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
5 4,8%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
3 2,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 2,8%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 1,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 0,9%