Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
265 64,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
155 37,7%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
130 31,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
108 26,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
102 24,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
64 15,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
58 14,1%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
55 13,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
33 8,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
28 6,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
27 6,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
25 6,0%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
22 5,3%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
21 5,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
21 5,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
16 3,8%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
15 3,6%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
14 3,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
12 2,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
12 2,9%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
10 2,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
8 1,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
7 1,7%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
6 1,4%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
5 1,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
5 1,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 0,9%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
3 0,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy