Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
366 99,4%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
97 26,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
60 16,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48 13,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
44 11,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
41 11,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
40 10,8%

CPV: 24   Produkty chemiczne
21 5,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
16 4,3%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
11 2,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 1,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
4 1,0%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 0,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2 0,5%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
2 0,5%