Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
54 45,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
24 20,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
18 15,1%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
13 10,9%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
11 9,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
10 8,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
9 7,5%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
9 7,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
8 6,7%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
7 5,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
7 5,8%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
6 5,0%

CPV: 76   Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
6 5,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 3,3%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
3 2,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
3 2,5%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2 1,6%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
2 1,6%