Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
160 70,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
72 31,7%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
61 26,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
47 20,7%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
40 17,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
29 12,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
28 12,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
28 12,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
22 9,6%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
14 6,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
14 6,1%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
11 4,8%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
9 3,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
8 3,5%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
8 3,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
6 2,6%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
6 2,6%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
6 2,6%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
4 1,7%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
4 1,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
4 1,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 1,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 0,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,4%