Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
107 61,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
18 10,3%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
18 10,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
16 9,1%

CPV: 24   Produkty chemiczne
11 6,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
11 6,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
10 5,7%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
9 5,1%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
8 4,5%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
8 4,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
7 4,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
7 4,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
7 4,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
6 3,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 2,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 1,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 1,7%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
3 1,7%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 1,1%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 0,5%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 0,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 0,5%