Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
45 97,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
5 10,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
1 2,1%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
1 2,1%

CPV: 24   Produkty chemiczne
1 2,1%