Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
112 49,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
92 40,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
58 25,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
55 24,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
32 14,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
23 10,1%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
23 10,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
18 7,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
15 6,6%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
15 6,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
10 4,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
7 3,0%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
6 2,6%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
6 2,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
5 2,2%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
4 1,7%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 1,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 1,3%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 0,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 0,8%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
2 0,8%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
2 0,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 0,4%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
1 0,4%

CPV: 24   Produkty chemiczne
1 0,4%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 0,4%