Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
190 51,9%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
169 46,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
137 37,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
103 28,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
101 27,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
96 26,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
85 23,2%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
63 17,2%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
47 12,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
43 11,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
43 11,7%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
37 10,1%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
35 9,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
31 8,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
26 7,1%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
18 4,9%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
18 4,9%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
16 4,3%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
13 3,5%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
13 3,5%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
11 3,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
11 3,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
10 2,7%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
5 1,3%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
5 1,3%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 0,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 0,5%