Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
117 54,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
92 43,1%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
70 32,8%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
68 31,9%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
61 28,6%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
56 26,2%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
48 22,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
35 16,4%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
33 15,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30 14,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
29 13,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
26 12,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
19 8,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
14 6,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
13 6,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
11 5,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
9 4,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
7 3,2%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
5 2,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
5 2,3%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1 0,4%