Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
60 43,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
34 24,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
29 21,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
18 13,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
14 10,1%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
13 9,4%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
11 7,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
11 7,9%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
10 7,2%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
8 5,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 2,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 2,1%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 1,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
1 0,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 0,7%