Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
66 54,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
36 29,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
19 15,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
17 13,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
17 13,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
16 13,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
15 12,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
15 12,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
11 9,0%

CPV: 24   Produkty chemiczne
8 6,5%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
8 6,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
6 4,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
5 4,0%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
4 3,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 2,4%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 1,6%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 1,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 0,8%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 0,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,8%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 0,8%