Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
107 76,9%

CPV: 24   Produkty chemiczne
21 15,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
21 15,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
16 11,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
15 10,7%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
12 8,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
11 7,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
10 7,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
6 4,3%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
6 4,3%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
3 2,1%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
3 2,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
3 2,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 1,4%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
1 0,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy