Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
103 59,1%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
45 25,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
27 15,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
26 14,9%

CPV: 45   Roboty budowlane
25 14,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
19 10,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
18 10,3%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
16 9,1%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
12 6,8%

CPV: 24   Produkty chemiczne
12 6,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
9 5,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
8 4,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
8 4,5%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
8 4,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
7 4,0%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
5 2,8%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
4 2,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
4 2,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 1,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 1,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy