Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
172 61,6%

CPV: 45   Roboty budowlane
67 24,0%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
57 20,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
39 13,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
30 10,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
19 6,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
17 6,0%

CPV: 24   Produkty chemiczne
15 5,3%