Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
34 44,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
26 34,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
25 32,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
23 30,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
14 18,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
13 17,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
12 15,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
11 14,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
6 7,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
6 7,8%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
5 6,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
5 6,5%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
5 6,5%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
4 5,2%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
4 5,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4 5,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 5,2%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 2,6%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 2,6%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
1 1,3%