Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
99 72,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
23 16,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
11 8,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
6 4,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
5 3,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
4 2,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 2,9%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 1,4%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 1,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 1,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 1,4%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
1 0,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 0,7%