Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
29 85,2%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
22 64,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
18 52,9%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
6 17,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 2,9%