Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
47 54,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
11 12,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
6 6,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
5 5,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 3,4%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 3,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 2,3%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
2 2,3%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 1,1%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 1,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 1,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 1,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 1,1%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 1,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 1,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 1,1%