Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
63 64,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
18 18,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
12 12,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
8 8,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
7 7,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
6 6,1%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
4 4,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 2,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 1,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 1,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 1,0%