Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
108 64,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
31 18,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
14 8,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
11 6,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
10 5,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
5 2,9%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
4 2,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 1,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
3 1,7%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
3 1,7%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
2 1,1%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 1,1%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
2 1,1%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
1 0,5%