Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
158 88,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
22 12,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
21 11,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
10 5,5%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
6 3,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
5 2,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
5 2,7%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 1,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 1,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 0,5%