Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
63 61,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
30 29,4%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
12 11,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
8 7,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
8 7,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
6 5,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
6 5,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
6 5,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
6 5,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
5 4,9%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
5 4,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 3,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
3 2,9%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
3 2,9%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
3 2,9%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2 1,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 1,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 1,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 1,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 1,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 0,9%