Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
49 44,5%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
21 19,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
21 19,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
19 17,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
15 13,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
9 8,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
8 7,2%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
7 6,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
5 4,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
5 4,5%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 1,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 1,8%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 1,8%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
2 1,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 1,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 0,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 0,9%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 0,9%