Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
87 72,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
14 11,6%

CPV: 45   Roboty budowlane
10 8,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
8 6,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
6 5,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 3,3%

CPV: 24   Produkty chemiczne
1 0,8%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
1 0,8%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 0,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 0,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 0,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 100,0%