Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
112 58,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
32 16,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
24 12,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
22 11,4%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
18 9,3%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
17 8,8%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
14 7,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
14 7,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
14 7,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
10 5,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
8 4,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
6 3,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
5 2,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
5 2,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
5 2,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
4 2,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
4 2,0%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
3 1,5%