Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
17 34,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
17 34,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
13 26,0%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
6 12,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
5 10,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
5 10,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
4 8,0%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
4 8,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 8,0%

CPV: 24   Produkty chemiczne
3 6,0%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
3 6,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
3 6,0%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
2 4,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 2,0%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 2,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy