Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38 36,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
29 27,6%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
27 25,7%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
19 18,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
18 17,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
16 15,2%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
13 12,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
13 12,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
11 10,4%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
10 9,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
9 8,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 2,8%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 2,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,9%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy