Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
105 71,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
29 19,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
19 12,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
10 6,8%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
9 6,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
8 5,4%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
8 5,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
7 4,7%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
6 4,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
6 4,0%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
5 3,4%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
5 3,4%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
4 2,7%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
4 2,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 2,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 1,3%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 1,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 0,6%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
1 0,6%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy