Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
65 41,1%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
48 30,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
35 22,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
28 17,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
28 17,7%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
27 17,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
23 14,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
13 8,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
9 5,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
7 4,4%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
7 4,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
6 3,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
5 3,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 1,8%

CPV: 24   Produkty chemiczne
2 1,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 1,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 1,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 1,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 1,2%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
1 0,6%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
1 0,6%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 0,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy