Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
21 70,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
7 23,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
6 20,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
3 10,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2 6,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 3,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
1 3,3%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
40 64,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
20 32,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
5 8,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 6,4%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 3,2%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 1,6%

CPV: 45   Roboty budowlane
1 1,6%