Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
139 73,9%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
32 17,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
29 15,4%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14 7,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
13 6,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
13 6,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
11 5,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
11 5,8%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
9 4,7%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
8 4,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
7 3,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
7 3,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
7 3,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
6 3,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
6 3,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
6 3,1%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
4 2,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4 2,1%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2 1,0%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
2 1,0%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy