Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
127 58,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
35 16,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
22 10,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
22 10,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
20 9,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
20 9,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
17 7,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
15 6,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
12 5,5%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
12 5,5%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
11 5,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
11 5,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
11 5,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
10 4,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
10 4,6%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
10 4,6%

CPV: 24   Produkty chemiczne
7 3,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
6 2,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
6 2,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
6 2,7%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
4 1,8%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
4 1,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 0,9%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 0,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 100,0%