Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
70 59,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
30 25,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
18 15,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
16 13,5%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
15 12,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
11 9,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
8 6,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 1,6%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 1,6%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 0,8%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 0,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy