Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
69 60,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
30 26,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
18 15,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
16 13,9%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
15 13,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
11 9,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
7 6,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 1,7%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 1,7%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 0,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy