Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
31 100,0%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
4 12,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 6,4%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 3,2%