Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
28 38,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
21 29,1%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
19 26,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
13 18,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
13 18,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
8 11,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
8 11,1%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
6 8,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
6 8,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
5 6,9%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
5 6,9%

CPV: 24   Produkty chemiczne
4 5,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
4 5,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 2,7%